ثبت درخواست تماس با ما صفحه اصلی

نرم افزار تعاونی مسکن

نرم افزار تعاونی مسکن

این نرم افزار جهت مدیریت اعضا و امتیازهای کسب شده تعاونی های مسکن طراحی شده است. که قابلیت های آن مدیریت اعضا، فیش های واریزی، گزارشات، محاسبه امتیازات و ... می باشد.

اعضا

 • ثبت عضو جدید
 • امکان ویرایش و حذف اعضا
 • جستجوی اعضا

 

فیش های واریزی

 • ثبت فیش های واریزی
 • امکان مدیریت فیش ها
 • جستجوی فیش های واریزی

 

گزارشات

 • گزارش لیست اعضا
 • لیست فیش های واریزی به تفکیک هر عضو
 • گزارش امتیاز و رتبه اعضا

 

تنظیمات

 • محاسبه امتیازات در هر لحظه
 • مدیریت تنظیمات کلی تعاونی
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان

 

ثبت درخواست

 

تصاویری از محیط نرم افزار

نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکن نرم افزار تعاونی مسکننـظـــــــــرات
نام
ایمیل
کد امنیتی
Copyright 2011 Kaviresabz.net . All Rights Reserved
Developed by Kaviresabz.net