تلفن تماس:
9383 746 0919
2775 3882 - 025
ایمیل: کویر سبز + فرم تماس با ما
مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید
 

• طراحی وب سایت مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• mofidu.org

• بهمن 1396

 

 

دانشگاه ادیان و مذاهب (طراحی مجدد)
 

• طراحی وب سایت جدید دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• urd.ac.ir

• خرداد 1393

 

 

دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• urd.ac.ir

• خرداد 1387

 

 

مرکز تحقیقات زن و خانواده
 

• پیاده سازی قالب وب سایت جدید مرکز تحقیقات زن و خانواده

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript

• wrc.ir

• آذر 1393

 

 

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش
 

• طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور بوم پایش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• boompayesh.com

• اردیبهشت 1393

 

 

کاسپین
 

• طراحی وب سایت کاسپین

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / آلمانی)

• caspian.ch

• اسفند 1397

 

 

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• eadyan.com

• بهمن 1397

 

 

بسامد
 

• طراحی وب سایت بسامد

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• basamadngo.ir

• خرداد 1397

 

 

خبرگزاری ردنا
 

• طراحی وب سایت خبرگزاری ردنا

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• redna.ir

• دی 1395

 

 

بلیتستان
 

• طراحی وب سایت بلیتستان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• blitestan.ir

• شهریور 1395

 

 

خانه مطبوعات استان قم
 

• طراحی وب سایت خانه مطبوعات استان قم

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• khanehmatboat.com

• شهریور 1395

 

 

کمربند خوش نشین
 

• طراحی وب سایت کمربند خوش نشین

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• khoshneshin.ir

• اردیبهشت 1394

 

 

دکتر تغذیه
 

• طراحی وب سایت دکتر تغذیه

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• taghzie.ir

• دی 1393

 

 

شیعه پژوهان
 

• طراحی وب سایت شیعه پژوهان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• shiapajoohan.ir

• بهمن 1392

 

 

شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ
 

• طراحی وب سایت شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• k-teco.com

• اسفند 1391

 

 

شرکت بازرگانی پکتا
 

• طراحی وب سایت شرکت بازرگانی پکتا

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• pktat.co.ir

• شهریور 1392

 

 

دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• vu.urd.ac.ir

• مرداد 1392

 

 

تالار ندای شیعه
 

• طراحی وب سایت تالار ندای شیعه

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 وب سایت مجزا با مدیریت واحد

• hagh110.com

• دی 1390

 

 

آموزشگاه جام جهان گستر
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه جام جهان گستر

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• jaamejahangostar.com

• مهر 1389

 

 

نشریه هفت اقلیم
 

• طراحی وب سایت نشریه هفت اقلیم

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 7eqlim.ir

• بهمن 1387

 

 

امام زاده حسن رضا (ع)
 

• طراحی وب سایت امام زاده حسن رضا (ع)

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• hasanreza.ir

• آذر 1391

 

 

آموزشگاه آفرینش
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه آفرینش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• afarinesh-qom.com

• شهریور 1390

 

 

فروشگاه کتاب پردیس
 

• طراحی وب سایت فروشگاه کتاب پردیس

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• adyan-eshop.com

• دی 1388

 

 

مشاور املاک الیاسی
 

• طراحی وب سایت مشاور املاک الیاسی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• elyasiamlak.ir

• آبان 1390

 

 

شبکه های هوشمند رایورز
 

• طراحی وب سایت شبکه های هوشمند رایورز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• rayvarznet.com

• فروردین 1387

 

 

فروشگاه دماوند
 

• طراحی وب سایت فروشگاه دماوند

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• damavandcc.com

• خرداد 1386

 

 

نمایندگی بیمه البرز
 

• طراحی وب سایت نمایندگی بیمه البرز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• alborz5059.ir

• تیر 1389

 

 

دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• eng.urd.ac.ir

• بهمن 1391

 

 

دفتر تقریب مذاهب اسلامی
 

• طراحی وب سایت دفتر تقریب مذاهب اسلامی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• taghrib.urd.ac.ir

• مهر 1391

 

 

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• lib.urd.ac.ir

• آذر 1386

 

 

جهان ادیان
 

• طراحی وب سایت جهان ادیان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• jahaneadyan.com

• خرداد 1391

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات
تلفنتلفن تماس:
9383 746 0919
2775 3882 - 025

ساعت کاری:
شنبه تا پنج شنبه: 9 صبح الی 5 بعد از ظهر
ایمیلایمیل:
کویر سبز
آدرسآدرس:
قم، خیابان سمیه، کوچه 35، ساختمان گلستان 3، واحد 25
کدپستی:
3715841994
طراحی و تولید: کویر سبز