تلفن تماس:
9383 746 0919
2775 3882 - 025
ایمیل: کویر سبز + فرم تماس با مادانشگاه ادیان و مذاهب (طراحی مجدد)
 

• طراحی وب سایت جدید دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• www.urd.ac.ir

• خرداد 93

 

 

دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 زبانه (فارسی / انگلیسی / عربی)

• www.urd.ac.ir

• خرداد 87

 

 

مرکز تحقیقات زن و خانواده
 

• پیاده سازی قالب وب سایت جدید مرکز تحقیقات زن و خانواده

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript

• www.wrc.ir

• آذر 93

 

 

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش
 

• طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور بوم پایش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.boompayesh.com

• اردیبهشت 93

 

 

شیعه پژوهان
 

• طراحی وب سایت شیعه پژوهان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.shiapajoohan.ir

• بهمن 92

 

 

شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ
 

• طراحی وب سایت شرکت فنی مهندسی کاردان بلخ

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• www.k-teco.com

• اسفند 91

 

 

شرکت بازرگانی پکتا
 

• طراحی وب سایت شرکت بازرگانی پکتا

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.pktat.co.ir

شهریور 92

 

 

دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دانشکده آموزش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• vu.urd.ac.ir

• مرداد 92

 

 

تالار ندای شیعه
 

• طراحی وب سایت تالار ندای شیعه

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 3 وب سایت مجزا با مدیریت واحد

• www.hagh110.com

• دی 90

 

 

آموزشگاه جام جهان گستر
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه جام جهان گستر

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• 2 زبانه (فارسی / انگلیسی)

• www.jaamejahangostar.com

• مهر 89

 

 

نشریه هفت اقلیم
 

• طراحی وب سایت نشریه هفت اقلیم

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.7eqlim.ir

• بهمن 87

 

 

امام زاده حسن رضا (ع)
 

• طراحی وب سایت امام زاده حسن رضا (ع)

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.hasanreza.ir

• آذر 91

 

 

آموزشگاه آفرینش
 

• طراحی وب سایت آموزشگاه آفرینش

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.afarinesh-qom.com

• شهریور 90

 

 

فروشگاه کتاب پردیس
 

• طراحی وب سایت فروشگاه کتاب پردیس

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.adyan-eshop.com

• دی 88

 

 

مشاور املاک الیاسی
 

• طراحی وب سایت مشاور املاک الیاسی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.elyasiamlak.ir

• آبان 90

 

 

شبکه های هوشمند رایورز
 

• طراحی وب سایت شبکه های هوشمند رایورز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.rayvarznet.com

• فروردین 87

 

 

فروشگاه دماوند
 

• طراحی وب سایت فروشگاه دماوند

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.damavandcc.com

• خرداد 86

 

 

نمایندگی بیمه البرز
 

• طراحی وب سایت نمایندگی بیمه البرز

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.alborz5059.ir

تیر 89

 

 

دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت دپارتمان زبان دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• eng.urd.ac.ir

• بهمن 91

 

 

دفتر تقریب مذاهب اسلامی
 

• طراحی وب سایت دفتر تقریب مذاهب اسلامی

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• taghrib.urd.ac.ir

• مهر 91

 

 

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب
 

• طراحی وب سایت کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• lib.urd.ac.ir

• آذر 86

 

 

جهان ادیان
 

• طراحی وب سایت جهان ادیان

• تکنولوژی: HTML, CSS, Javascript, PHP, Mysql

• www.jahaneadyan.com

• خرداد 91

 

 

اشتراک گذاری:

نظرات
تلفنتلفن تماس:
9383 746 0919
2775 3882 - 025

ساعت کاری:
شنبه تا پنج شنبه: 9 صبح الی 5 بعد از ظهر
ایمیلایمیل:
کویر سبز
آدرسآدرس:
قم، خیابان سمیه، کوچه 35، ساختمان گلستان 3، واحد 25
کدپستی:
3715841994
طراحی و تولید: کویر سبز